Ferie zimowe

Podczas ferii zimowych sekretariat szkoły pracować będzie w godzinach 9:00-14:30.

Spotkanie z rodzicami

Spotkanie nauczycieli z rodzicami podsumowujące pierwszy semestr.

Spotkanie rodziców z psychologiem szkolnym.

2011/2012 / Bal klas IV-V-VI