Obchody Dnia Niepodległości

Dzisiaj z okazji Dnia Niepodległości klasa 4 i 5 brała udział w historycznej grze miejskiej. Odwiedzili najważniejsze miejsca związane z walką o niepodległość. Klasy młodsze śpiewały, grały, rozmawiały o wolności i niewoli.

 

Dzień zmiany bloków tematycznych

Klasa 4 zagłębi się od dzisiaj w kultury Wikingów, Słowian, a klasa 5 rozpoczyna podróż w świat liczb z panią Karoliną.

2013/2014 / Jesienne Święto Sportu